Projektiloki

Yhteiskehittäminen

 • Yhteistyössä Vallilan siirtolapuutarhamuseon ja Helsingin kaupunginmuseon kanssa toteutetaan pilotti, jossa tuotetaan erilaisia sisältökokonaisuuksia Wikidocumentariesiin. Kokemuksia käytetään jatkokehittämisen perustana.
 • Yhteistyössä Aboa Vetuksen ja Tampereen pelimuseon EditHistory-projektin kanssa kanssa toteutetaan työpajoja, joissa käytetään Wikidocumentariesia Wikidataan lisätyn tiedon havainnollistamiseen.
 • Yhteistyössä Wikimedia Suomen ja Ajapaikin kanssa toteutettiin jälleenvalokuvausprojekteja eri puolilla Suomea. Ne olivat myös osa Wiki Loves Monuments -kilpailua vuonna 2018.
 • Finnan kanssa järjestetyssä käytettävyystyöpajassa tarkasteltiin Wikidocumentariesin toiminnallisuutta ja käyttöliittymää.
 • Kickoff-työpaja kokosi yhteistyökumppanit hahmottelemaan Wikidocumentariesin mahdollisuuksia.

Teknologia

Teknisen kehittämisen kokonaisuuksia

 • Ohjelmistokokonaisuus rakentuu Vue-selainteknologialla toteutetusta käyttöliittymästä ja MediaWikin Wikibase-laajennoksesta, joka on paikallisesti säilytettävän tiedon tietokanta.
 • Wikidocumentariesia navigoidaan Wikidataan talletettujen kohteiden kautta. Mitä rikkaammin tietoa on kuvailtu, sitä monipuolisemmin tietoja voi selata.
 • Jatkossa Wikidocumentaries voi täydentää Wikidatan sisältöä henkilökohtaisemmalla ja yksityiskohtaisemmalla historia-aiheisella sisällöllä. Wikidocumentariesin Wikibaseen voi tallettaa täydentäviä kohteita, jotka eivät syystä tai toisesta sovellu Wikidataan.  Ne voivat kehittyä Wikidocumentariesissa, ja ne voidaan kypsyessään synkronoida Wikidataan.
 • Wikidocumentariesin wikiin talletetaan lisäksi artikkeleita paikallisista kohteista tai omakohtaisista kokemuksista.
 • Median aggregointia varten Wikidocumentariesiin on ohjelmoitu oma API-rajapinta. Wikidocumentaries voi lukea kuvia, karttoja, kirjaviitteitä, sanomalehtiartikkeleita ym. historiallista sisältöä eri lähteistä datassa olevan rikkaan metatiedon perusteella. Käyttäjien omia kuvia voidaan liittää lukemalla niitä ulkopuolisista palveluista.
 • Metatiedon perusteella voidaan rakentaa useita erilaisia näkymiä, kuten luetteloita, sukupuita, karttoja tai verkostovisualisointeja.
 • Käyttäjät voivat tarkentaa löydettyjen mediakohteiden tietoja esimerkiksi paikkatiedolla, tunnistamalla henkilöitä ja paikkoja tai korjaamalla hakuehtoja, joiden perusteella ne on löydetty.
 • Jatkossa he voivat myös rakentaa aineistoista uusia kokonaisuuksia, kuten kertomuskarttoja.

Tilanne

 • Wikidocumentaries-demo navigoi Wikidatan kohteita. Kukin Wikidatan kohde esitetään omana sivunaan, joka kokoaa Wikipedia-artikkelin, Wikidatan faktat ja niiden perusteella luodut sisältökomponentit.
 • Aiheeseen liittyvän Wikipedia-artikkelin voi lukea omalla kielellään. Puuttuvan artikkelin voi lukea toisella kielellä ja kääntää helposti omalle kielelleen.
 • Käyttöliittymän voi lokalisoida omalle kielelleen Translatewiki.netissä. Työtä pitää vielä jatkaa mm. rtl-tuen ja eksoottisempien kielikoodien tuen parissa. Uudet käännökset ovat tervetulleita!
 • Sisältökomponenentti Galleria esittää Wikidatasta löytyviä liittyviä kohteita vaakasuunnassa selattavana kuvagalleriana. Gallerian toiminnallisuutta pitää kehittää mm. suuria listoja varten.
 • Karttakomponentti esittää kohteen kartalla ja siihen voi ladata Wikimedia Commonsista löytyviä historiallisia karttoja taustaksi. Kehityskohteita ovat mm. karttakohteiden visualisointi ja käyttöliittymän toiminnot.
 • Aikajana esittää liittyviä kohteita, joilla on päivämäärä. Sen toiminnallisuutta ja visuaalisuutta voi parantaa. Aikajana voi toimia esimerkiksi sukupuuna tai sen sisältöä voi esittää kuvasarjoina.
 • Kuvahaku hakee aiheeseen liittyviä kuvia Wikimedia Commonsista, Flickristä, Finnasta, Europeanasta ja Creative Commons Searchin avulla. Näiden avulla voidaan kattaa useiden muistiorganisaatioiden tarjontaa eri puolilla maailmaa. Kuvahakuun voi ottaa uusia palveluita, ja palveluiden hakuehtojen hyödyntämistä ja tietojen tulkitsemista pitää parantaa. Kuvalistauksen käyttöliittymää täytyy kehittää, jotta suuristakin kuvasaaliista saadaan tolkku. Kuvanäkymään ja kuviin liitetään toimintoja, joilla käyttäjä voi valikoida kuvia omiin kokoelmiinsa, ryhmitellä ja määritellä kuvia.
 • Kuvaselaimessa esitetään kuva ja sen metatiedot. Metatietojen rikastaminen Wikidatan avulla ja tallentaminen Wikimedia Commonsiin on aluillaan.

Tärkeimmät uudet kehityskohteet

 • Käyttäjien kirjautuminen on edellytys kaikelle tiedon rikastamiselle.
 • Visuaalinen muokkain tarvitaan, jotta wikiin voi helposti tuottaa artikkeleita.
 • Valokuvien geotägäämisen työkalu on toteuttamista vaille valmis.
 • Otetaan käyttöön paikallinen Wikibase, kun federointi Wikidataan käynnistyy.

Tärkeät osoitteet

Tutkimus

 • POEM
 • Helsingin yliopisto

Aineisto

Esitykset